Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: info@vrtec.trbovlje.tv

Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: vrtec.trbovlje@guest.arnes.si

VPIS OTROK V VRTEC TRBOVLJE

06.02.2018

Redni letni vpis otrok v Vrtec Trbovlje za šolsko leto 2018/2019, bo potekal v času od 26. 2.2018 do vključno 9. 3.2018 na upravi Vrtca Trbovlje, Rudarska cesta 10 a, med 8.00 in 15.00.

Vpisnico za šolsko leto 2018/19 lahko dobite na spletni strani Vrtca Trbovlje http://www.vrtec-trbovlje.si/vrtec-in-starsi/vpis-otrok/ in jo prinesete osebno ali pošljete po pošti na zgornji naslov.

Vse informacije v zvezi z vpisom dobite pri svetovalni delavki Daši Bokal na tel. številki 03 56 33 382 ali e-pošti dasa.bokal@gmail.com.


Vloge, ki so na čakalnem seznamu za šolsko leto 2017/18, za NOVO ŠOLSKO LETO 2018/19 NISO VEČ VELJAVNE, zato vas ponovno vabimo k vpisu.


Gordana Vranešič, ravnateljica