Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: info@vrtec.trbovlje.tv

Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: vrtec.trbovlje@guest.arnes.si

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

21.12.2018

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) se za letne pravice, tj. do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila, ki se iztečejo v decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice.

Navedeno pomeni, da se vloge za podaljšanje omenjenih letnih pravic (če je oseba že bila upravičena do pravice in jo želi podaljšati) do 1.12.2018 dalje ne vlagajo, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

 

Če se za pravico do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila zaproša  PRVIČ, je še vedno treba vložiti vlogo! Če je pravica na podlagi PRVE vloge ZAVRNJENA, je treba vložiti novo vlogo.

Podaljšanje po uradni dolžnosti s strani centrov za socialno delo velja namreč samo za PRIZNANE pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila.

 

Upravičenec do letne pravice mora centru za socialno delo še vedno sporočiti zakonsko določene spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.

 

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,

SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

 

DIREKTORAT ZA SOCIALNE ZADEVE