Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: info@vrtec.trbovlje.tv

Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: vrtec.trbovlje@guest.arnes.si

Petrolova donacija našim najmlajšim v novem letu omogočila predstavo

28.01.2019

V četrtek, 24. 1. 2019 so si naši najmlajši in vsi ostali, ki ne obiskujejo abonmaja, ogledali predstavo gledališča AEIOU, z naslovom » JAZ IN TI ».

Sredstva za predstavo je  donirala Družba Petrol, ki v okviru vseslovenske humanitarne akcije »Naša energija povezuje«, del tako pridobljenih sredstev nameni tudi izobraževalnim ustanovam v lokalni skupnosti. Tako so nam konec minulega leta prispevali sredstva v višini 200.

V imenu družbe Petrol je poslovodja Robert Fridl ček predal Daši Bokal, ravnateljici Vrtca Trbovlje in otrokom.

 

Otroci in zaposleni se družbi Petrol iskreno zahvaljujemo!