Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: info@vrtec.trbovlje.tv

Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: vrtec.trbovlje@guest.arnes.si

31.01.2019

Obveščamo vas,
da je Občinski svet Občine Trbovlje, dne 23. 1. 2019, na svoji seji potrdil predlagane cene z "Odredbo o določitvi cen programov v Vrtcu Trbovlje od 1. 2. 2019", ki bo objavljena v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati 1. 2. 2019.

Nove cene najdete v zavihku CENIK.

Daša Bokal, ravnateljica