Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
cloud

OBVESTILA STARŠEM


Spoštovani starši,

podajamo nekaj pojasnil, ki smo jih prejeli z zadnjo okrožnico dne z 12. 11. 2021…

…oprostitev plačila staršev zaradi ne obiskovanja vrtca zaradi odrejene karantene

Za otroke, ki so zdravi, vendar vrtca ne smejo obiskovati zaradi odrejene karantene, se staršem prizna pravica do oprostitve plačila za vrtec za dneve odsotnosti otroka (podlaga je 102. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19; Ur.l.RS, št. 15/20; v nadaljevanju: ZZUOOP).
Pogoj za priznanje oprostitve plačila za dneve odsotnosti otroka iz vrtca je odločba o karanteni, ki jo morajo starši predložiti vrtcu. Pri priznavanju oprostitve plačila staršev zaradi karantene otroka se upošteva dejanske dneve odsotnosti otroka iz vrtca in ne celotnega obdobja karantene, kot izhaja iz odločbe (karantena se namreč izda z zamudo, tako da je v obdobju, ki ga navaja karantena, otrok kakšen dan še bil dejansko v vrtcu).
Zaradi preprečevanja širjenja okužbe z novim corona virusom in za omilitev posledic bolezni Covid-19 se priznava oprostitev plačila staršem tudi za čas, ko je bil otrok v izolaciji zaradi okužbe z virusom SARS CoV-2 oziroma ko je zbolel za boleznijo Covid-19. Pogoj je, da starši vrtcu predložijo ustrezno dokazilo s strani izbranega zdravnika o izolaciji zaradi pozitivnega testa oziroma zaradi bolezni Covid-19 ali drugo ustrezno dokazilo, kot npr. potrdilo o prebolevnosti.

…dolžnost staršev, da vrtec obvestijo o tem, da je otrok zbolel za nalezljivo boleznijo Covid-19

Že spomladi smo vas obvestili (dopis št. 6030-2/2021/15 z dne 17. 3. 2021), da starše opozorite na dolžnost, da morajo vrtcu sporočiti, ko otrok zboli za nalezljivo boleznijo Covid19. Enaka obveznost velja za vsako drugo nalezljivo bolezen, za katero zbolijo otroci.

…opozorilo staršem, da v vrtec pripeljejo le zdravega otroka

V času poslabšanih epidemioloških razmer ponovno prosimo, da se starše še naprej opozarja, da v vrtec pripeljejo le zdravega otroka. Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže znake slabega počutja ali bolezni, lahko vrtec zavrne. Ministrstvo za zdravje smo zaprosili, da obvestijo pediatre, naj tudi oni apelirajo na starše, da v vrtec lahko prihajajo le zdravi otroci, otroci z bolezenskimi znaki pa morajo ostati doma.

…delovanje organov in druge oblike zbiranja ljudi v vrtcih

V skladu s trenutno veljavnim odlokom je načeloma  začasno prepovedano zbiranje ljudi (prvi odstavek 15. člena odloka), zato delo organov zavoda oziroma srečanja s starši, roditeljski sestanki, govorilne ure, organizirajte na daljavo.
Ne glede na omenjeno prepoved, pa je dovoljeno zbiranje ljudi v zaprtih prostorih ali na odprtih površinah, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT in je med njimi  mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 m. Obvezna je uporaba zaščitnih mask.
 
 
                                                                                                                                  Kolektiv Vrtca Trbovlje