Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

OBVESTILO ZA STARŠE: sprememba cene vrtca

Obveščamo vas, da se s 1. 11. 2022, pri obračunu oskrbnin upošteva nova cena plačila vrtca.
Nov cenik, ki velja od 1. 11. 2022 dalje, najdete na vseh oglasnih deskah pred igralnicami, ter na naši spletni strani pod zavihkom »Cenik«.
Pri izračunu cene so upoštevane plače zaposlenih, ki upoštevajo izhodiščne plačne razrede in vsa napredovanja ter dvig materialnih stroškov ter storitev  po 1. 1. 2021, ko se je cena zadnjič spremenila.
Upoštevana so:
- redna napredovanja delavcev,
- napredovanja v nazive,
- sprememba višine minimalne plače, ki med drugim vpliva tudi na višino regresa,
- povišanje premij za dodatno pokojninsko zavarovanje,
- povišanje povračil za prehrano med delovnim časom in prevoza na delo,
- povišanje cen živil,
- povišanje vseh stroškov, predvsem komunalnih storitev.
 
Pri izračunu cene še ni bil upoštevan Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 z dne 13. 10. 2022.
 
Za razumevanje se vam najlepše zahvaljujemo.