cloud

POZDRAV V NOVO VRTČEVSKO LETO

Spoštovani starši/skrbniki otrok!

Z jutrišnjim dnem vstopamo v novo vrtčevsko leto 2021/22, ki za vse nas prinaša kar nekaj sprememb. Prepričani smo, da bomo s skupnim sodelovanjem, usklajenim delovanjem, spoštovanjem ter upoštevanjem drug drugega in priporočil pristojnih, uspešno ustvarjali varen, ustvarjalen in spodbuden prostor, ki bo otrokom nudil optimalne možnosti za rast, razvoj in napredek. Menimo, da smo lahko le skupaj dovolj močni, da prebrodimo vse izzive, ki nas čakajo.

 

Zaenkrat je v veljavi Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 132/21), ki določa, da za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, ne velja pogoj cepljenosti, prebolevnosti ali testiranja (PCT). Za vse druge prihode v vrtec (npr. ob uvajanju otroka - novinca v vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke), ki potekajo v notranjih prostorih vrtca in trajajo dalj časa, pa za starše in druge osebe velja pogoj PCT.

 

Naprošamo vas, da upoštevate vse preventivne ukrepe (varnostna razdalja, razkuževanje,...) in v notranjih prostorih vrtca nosite zaščitno masko. Ob morebitni spremembi epidemiološke slike se bomo prilagodili novo nastalim razmeram in ustrezno poskrbeli za varnost in zdravje otrok, zaposlenih in Vas staršev. O vsem vas bomo sproti obveščali, zato spremljajte našo spletno stran, spletno stran enote ter oglasne deske v vrtcu.

 

Naša glavna skrb bo omogočiti, da se otroci »novinci« ali pa otroci, ki se vračajo v vrtec, dobro počutijo.

Vzgojno osebje še naprej dosledno skrbi za čiščenje in razkuževanje površin ter zračenje prostorov v skladu s priporočili NIJZ ter za varnost v igralnici in ostalih prostorih vrtca, kakor tudi na igrišču.

 

Na tej povezavi si lahko preberete PROTOKOL VRTCA TRBOVLJE V ČASU POJAVA COVID-19  

 

Spoštovani starši,

 

le skupaj lahko pripomoremo k zajezitvi širjenja nalezljivih bolezni, zato dosledno upoštevajmo priporočila pristojnih in skrbimo za varnost in zdravje sebe in drugih. Odgovorno ravnanje je ključ do uspešnega in varnega sobivanja, zato poskrbite, da so otroci in osebe, ki vstopajo v vrtec zdravi in primerno ukrepajte ob pojavu suma na okužbo ali morebitni potrditvi okužbe ter nas o tem nemudoma obvestite.

 

 

Svojim otrokom ne moremo dati prihodnosti,
naj se še toliko trudimo, da bi jim jo naredili varno.
Lahko pa jim damo sedanjost.
                                                          (Kathleen Norris)

 

 

Kolektiv Vrtca Trbovlje