Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: info@vrtec.trbovlje.tv

Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: vrtec.trbovlje@guest.arnes.si

Čebelica

/


Vrtec je odprt od 5:00 do 15:00.
Organizacijska vodja enote je: /.

Da potolažimo starše! Ko bodo vaši otroci v otroški bolnišnici, bo v dopoldanskem času zanje skrbela naša vzgojiteljica. S svojim strokovnim pristopom, primerno izbranimi aktivnostmi, se bo znala približati otroku in mu pomagala premagovati čustvene stiske. Tudi starši imete ob otroku v bolnišnici zelo pomembno vlogo ter se skupaj z vzgojiteljico vključujete v igro in dejavnosti otrok.

Dejavnosti za in z otroki potekajo v igralnici, ki se nahaja na pediatričnem oddelku in po sobah za tiste otroke, ki iz zdravstvenih razlogov ne morejo priti v igralnico.