Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse

Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: info@vrtec.trbovlje.tv

Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: vrtec.trbovlje@guest.arnes.si

KA 204

Most do večkulturnega učenja in ustvarjanja

Izziv, s katerim se sooča projekt, je hitro staranje prebivalstva. Zaradi naraščajoče pričakovane življenjske dobe je delež starejših v Evropi vse hitrejši. Aktivno staranje in solidarnost med generacijami sta ključnega pomena za ustvarjanje Evrope za vse starosti. Spodbujati je potrebno prenos znanja in spretnosti starejših na mlajše generacije in jih uporabljati po upokojitvi, na primer s prostovoljnim delom. Večgeneracijsko učenje kot odgovor na zgoraj navedene izzive je eno najpomembnejših sredstev za premagovanje razlik med generacijami.

 Trajanje projekta: oktober 2020 - september 2022

Cilj projekta je povečati količino in predvsem izboljšati kakovost večgeneracijskega sodelovanja med najstarejšo in najmlajšo generacijo - upokojenci in predšolski otroci.

Glavna ciljna skupina projekta so starejši mentorji. Cilj projekta je upokojencem zagotoviti možnosti za aktivno staranje z usposabljanjem za mentorstvo med generacijami.

Partnerske organizacije:


Splošni cilj projekta je razviti in preizkusiti štiri dobro načrtovane programe večgeneracijskih dejavnosti, ki bodo postali del rednih dejavnosti vseh partnerskih organizacij.


Kratkoročni skupni dogodki za usposabljanje osebja - LTT: