Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: info@vrtec.trbovlje.tv

Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: vrtec.trbovlje@guest.arnes.si

Etika

Vrtec Trbovlje je vključen v 3 – letni program Etika in vrednote, ki ga izvaja Inštitut za etiko in vrednote. Program temelji na prepričanju, da je eno od najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno delovanje v vrtcih in šolah. Tu se namreč preko socializacijskih mehanizmov in ponotranjenja vrednot in življenjskih načel postavljajo pomembni temelji etike in vrednot otrok, ki danes obiskujejo vrtce in šole, čez leta pa bodo ustvarjalci prihodnosti vseh nas.

Izhodišče programa je model „Evropsko ogrodje etike in vrednot“. Gre za celovit model, ki v svoje središče ne postavlja zgolj ene dimenzije, pač pa so v njem vsa ključna vrednotna področja (moduli) uravnotežena v celoto. Ti moduli so:

 V preteklih dveh letih smo v našem vrtcu izvajali dejavnosti s področja prvih petih modulov. Starše smo o tem sproti obveščali preko oglasnih desk in na roditeljskih sestankih, kjer jih tudi povabimo k sodelovanju. V okviru vsakega modula povabimo v oddelke tudi tako imenovane vzornike. To so ljudje z visoko stopnjo osveščenosti s posameznega področja vrednotne domene in so otrokom vzor. Lahko so to starši, stari starši, sorodniki, prijatelji, znanci ali preprosto ljudje iz lokalnega okolja.

Izkušnje kažejo, da se vsak tak obisk, ko otrok neposredno doživi človeka, ki živi in deluje v skladu s posamezno vrednoto, globoko vtisne v otroka in v njem pusti neizbrisno sled. Tako se je našemu vabilu odzvalo že kar nekaj vzornikov in upamo, da se jih bo še veliko.

Več o programu lahko izveste na spletni strani Inštituta za Etiko in vrednote na spodnji povezavi:

http://www.iev.si/programi

V okviru programa deluje tudi spletna učilnica, kamor vsi vključeni vrtci vnašamo primere dobrih praks  – izvedene dejavnosti v posameznem modulu in so namenjene izmenjavi izkušenj strokovnih delavcev. Nekaj takšnih primerov usmerjenih dejavnosti vam bomo predstavili tudi na naši spletni strani.