Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: info@vrtec.trbovlje.tv

Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: vrtec.trbovlje@guest.arnes.si

FIT AKTIV

22.11.2019

FIT AKTIV V OKVIRU PROJEKTA FIT INTERNATIONAL

 

Na aktivih posvečenih FIT vsebinam, se strokovni delavci seznanijo s FIT didaktično-gibalnimi igrami in FIT aktivnimi metodami s strani FIT koordinatork. Nove vsebine nato strokovni delavci vnašajo v svoje delo na nivoju vodenih dejavnosti, srečanj s starši idr. Tako se trudijo področje gibanja prepletati z vsemi področji Kurikuluma za vrtce in preko različnih strategij in metod dela učenje spremeniti v zabavo.