Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

Korak za korakom

Na izvedbenem nivoju v Vrtcu Trbovlje delamo po metodologiji Korak za korakom. »Metodologija je osnovana na tezi, da se otrok najbolje razvija, če je resnično vpleten v svoje lastno učenje. To pomeni, da vzgojitelj pri načrtovanju aktivnosti izhaja iz INTERESA otrok.« Cilj le te je: NAUČITI OTROKA UČITI SE.

Metodologija Korak za korakom je zasnovana na prepričanju, da se otroci najbolje razvijajo takrat, ko je razvoj posledica lastnega učenja in izkušenj. Spodbudno razvojno in učno okolje jim omogočata raziskovanje in kreiranje lastnega znanja. Tim strokovnih delavcev zagotavlja ustrezno učno okolje, sredstva in pripomočke ter opredeljuje cilje, ki so v skladu z otrokovimi interesi, zmožnostmi in potrebami. Strokovni delavci spodbujajo naravne talente in sposobnosti posameznika ter omogočajo individualne učne izkušnje.

Cilji Kurikula sovpadajo s filozofijo metodologije Korak za korakom, ki temelji na spoštovanju posameznika kot kreativnega misleca, ki je:

  • sposoben reševati probleme,
  • kritično in samostojno razmišljati,
  • sposoben izbirati in sprejemati odločitve,
  • biti iznajdljiv in fleksibilen,
  • sposoben odzivati se na spremembe v družbenem in naravnem okolju,
  • zavzeti za sebe in druge ljudi ter svoje okolje,
  • strpen in solidaren ter sposoben sodelovati, spoštovati drugačnost
  • pripravljen za vseživljenjsko izobraževanje.