Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: info@vrtec.trbovlje.tv

Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: vrtec.trbovlje@guest.arnes.si

Programi

V Vrtcu Trbovlje lahko staršem za otroke stare od 1. do 3. leta in od 3 let do vstopa v šolo ponudimo:


Otrokom nudimo zajtrk, kosilo in malico. Na voljo jim je še sadni kotiček, ter čaj in voda za žejo.

Vzgojno delo poteka v:


Dodatni programi:


Otroke, ki vrtca ne obiskujejo občasno povabimo na naša igrišča in v igralnice.