Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

Projekti

V vrtcu Trbovlje z različnimi rednimi in obogatitvenimi programi ter projekti, ki jih izvajamo v sodelovanju z drugimi institucijami, skrbimo, da so naši predšolski otroci deležni čim bolj bogatih, zanimivih, koristnih in poučnih vsebin. V sodelovanju z različnimi odraslimi, v novih okoljih odkrivajo in pridobivajo nova spoznanja in izkušnje. Najbolj odmevni projekti, ki so v preteklosti obogatili strokovno delo so bili:
- Projekti računalniškega opismenjevanja "Likovno ustvarjanje predšolskih otrok s pomočjo računalnika"; "Računalniške didaktične igre"
- Čutna pot
- Naravoslovje v vrtcu ni samo živa narava
- Partnerstvo fakultet in vrtcev
- Poti do kakovostnega učenja

V zadnjem času pa se izvajajo naslednji projekti: Samoevalvacija; Etika, Zdravje v vrtcu, Eko vrtec, Varno s soncem, Pasavček, Beli zajček, Trajnostna mobilnost v VIZ-Podnebni cilji in vsebine idr. 
Abonma Vrtca trbovlje je že tradicionalna obogatitvena dejavnost, ki pa smo jo v zadnjih letih dopolnili s predstavami iz različnih kulturnih področij.

Vsebine teh aktivnosti vam predstavljamo v okviru spletne strani. Vabljeni k ogledu.