Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

Tradicionalni slovenski zajtrk 2023

V sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in s Čebelarsko zvezo Slovenije tudi v letošnjem letu v Vrtcu Trbovlje sodelujemo pri pripravi in izvedbi Tradicionalnega slovenskega zajtrka. 

"Dan slovenske hrane (uradno razglašen s strani Vlade Republike Slovenije) in projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, se vsako leto izvaja tretji petek v mesecu novembru.
Letos bo obeleževanje potekalo v petek, 17. novembra.
Poleg medu, zelo pomembne sestavine naše prehrane, Tradicionalni slovenski zajtrk sestavljajo še kruh, maslo, mleko in jabolko ali drugo slovensko sadje. Letos bomo več pozornosti namenili kruhu. V skladu s tem ciljem je bil izbran tudi  slogan »Kruh za zajtrk – super dan!«. Pri odločanju o temah za izvedbo spremljajočih vzgojno izobraževalnih dejavnosti ob izvedbi Tradicionalnega slovenskega zajtrka vam vsekakor predlagamo kruh, ki ga razširite še na žita, mletje in tudi na druge pekovske izdelke.
Prehrani otrok in mladostnikov posvečajo mnogo pozornosti v vseh družbenih sistemih, kar kaže na to, da je izjemnega družbenega pomena. Ponosni smo lahko, da je Slovenija ena izmed redkih držav, ki ima organiziran sistem prehrane otrok in mladostnikov. Ta je urejen na nivoju države in je tudi uzakonjen, zato imajo otroci in mladostniki v vzgojno-izobraževalnih zavodih organizirano prehrano z različnimi prehranskimi obroki (zajtrk, malica, kosilo) vsak dan. 
Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je tudi, da se na ta dan otrokom in mladostnikom z raznolikimi vzgojno-izobraževalnimi dejavnostmi še posebej predstavi pomen zdravih prehranjevalnih navad, zdravega načina življenja, trajnostnega prehranjevanja, zmanjšanja odpadne hrane, kulture prehranjevanja, pomena hrane iz naše bližine – lokalne hrane ter značilne tradicionalne jedi. Zato ima vsak vzgojno-izobraževalni zavod idealen položaj in pomembno vlogo pri vzgoji in izobraževanju za trajnostno prehranjevanje.  V današnjih časih se moramo zaradi različnih nepredvidljivih vremenskih in drugih družbenih situacij še bolj zavedati pomena hrane, kot strateške surovine.
Tradicionalni slovenski zajtrk lahko obogatimo s slovensko kulturno dediščino. Letošnji plakat za Tradicionalni slovenski zajtrk krasi ilustracija naše priznane ilustratorke Ančke Gošnik Godec iz pravljice Bogata in uboga sestra. Pravljica in ilustracija sta objavljeni v knjigi Babica pripoveduje."

https://www.zrss.si/koledar/tradicionalni-slovenski-zajtrk-in-dan-slovenske-hrane-2023/

V enoti Barbara so aktivno sodelovali tudi z učenjem pesmi o čebelici, ki je bil pohvaljen in objavljen tudi s strani Čebelarske zveze Slovenije.