Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: info@vrtec.trbovlje.tv

Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: vrtec.trbovlje@guest.arnes.si

Cenik

Cenik_od_1._2._2019.xls.pdf

Cenik od 1.5.2016 dalje

Cenik od 1.12.2017 dalje

Odredba o določitvi cen programov v Vrtcu Trbovlje

Sklep