Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

Mojca

AKTIVNOSTI V SKLOPU MODULA ŽIVLJENJE, NARAVA, ZDRAVJE V NAJSTAREJŠI SKUPINI

Otroku neposreden stik z naravo omogoča zavedanje vrednosti in ranljivosti narave in okolja, ob tem razvija občutek za lepo in vredno, spoštovanje in občudovanje ter željo po njenem ohranjanju. Narava je del nas in mi smo del narave. Vse v naravi: živali, rastline, ljudje.. je medsebojno povezano. Zagotovo je narava naša prijateljica in najboljša učiteljica. Prav narava predstavlja otrokom najboljše igrišče. In tega se zavedamo tudi strokovni delavci v vrtcu.

Z otroki smo izvedli kar nekaj aktivnosti, ki so navedene v delovnem gradivu. Pri aktivnostih, ki potekajo v skupini, s sodelavko spodbujava čutni odnos do sebe in do narave. Ko se srečuje z lastnimi čustvi in jih sprejema ter izkušenjsko gradi sistem vrednot, skupaj z vrstniki pridobiva in izpopolnjuje socialne veščine, ki so osnova za prevzemanje vlog in odgovornosti v življenju - tudi do narave.

Vsako priložnost izkoristimo, da uživamo v naravi in v njenih lepotah. Otroci v naši skupini jo z največjim veseljem opazujejo in raziskujejo: nabirajo kamne, vejice, primerjajo drevesa med seboj, opazujejo in spremljajo vreme, uživajo ob grabljenju odpadlega listja in ustvarjanju snežaka. Nabiranje naravnega materiala na našem igrišču je bilo otrokom zelo prijetno opravilo. Nabrane stvari smo prinesli v igralnico in med drugim iz njih ustvarili zanimive mandale. Tako smo povezali naravo in umetnost ter otrokom pokazali, da navdih za ustvarjanje najdemo tudi v naravi.

S pogovori, ogledi primernih poučnih filmov, z aktivnim delovanjem... naravo ščitimo in se učimo spoštovati vsa živa bitja.