Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

Mojca

DIJAK NA PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU V SKUPINI NAJSTAREJŠIH OTROK

Večina vzgojiteljic v našem vrtcu vsako leto opravlja tudi mentorsko nalogo dijakom, študentom in odraslim v programu prekvalifikacije. Nekateri naše delo spremljajo krajši, drugi daljši čas; njihova vloga pa je prav tako različno aktivna glede na to, kakšne obveznosti jim narekuje šola.

V letošnjem šolskem letu nas ob petkih obiskuje dijak Gimnazije Celje Center, Andraž. Z nami bo vse do aprila in bo v tem času spoznal različne dejavnosti, v katere so otroci vključeni. Andraž se vključuje v dejavnosti otrok, jih opazuje in se uri v zapisu dnevne evalvacije. Opazuje pa tudi najino delo in z nama skozi pogovor spoznava kaj vse zajema naš poklic, razrešuje dileme in tudi v svoje ravnanje vključuje ta spoznanja.

Ob delu z dijaki in študenti se učimo tudi mentorji, saj so izzivi vsakič drugačni. Vsaka izkušnja pa je na nek način doprinos k naši osebni in profesionalni rasti.

Maruša Prelogar, vzgojiteljica v oddelku otrok v starosti 5-6 let