Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

Mojca

Kako živimo vrednote v skupini Kristalčki

Naši otroci ne potrebujejo le znanj in spretnosti - potrebujejo tudi vrednote,ki jih bodo vodile skozi življenje in jim pomagale pri sprejemanju pravih odločitev in grajenju boljšega sveta zase in za druge.

Zavedam se, da strokovni delavci v vrtcu s svojim znanjem, izkušnjami, odnosom in ravnanjem pomembno vplivamo na otrokov osebnostni razvoj, na njegovo učenje in zadovoljstvo. Zato je ustvarjanje pogojev za senzibilizacijo čustvenega doživljanja in izražanja izjemno pomembno. Zato v dnevne dejavnosti in v vse pogovore z otroki s sodelavko vključujeva tudi pogovore o čustvih, občutkih in počutju. Kajti otroci, ki se naučijo, kako pomembna so čustva - njihova, in čustva drugih ljudi - se naučijo spoštovanja, empatije ... in drugih vrednot. Osredotočanje na razvijanje otrokovih socialnih in čustvenih kompetenc pomaga tudi pri medsebojni komunikaciji med odraslimi in otroki.
V naši skupini se dnevno odvijajo dejavnosti in pogovori, ki otrokom na njim razumljiv način prikazujejo vrednote: kaj so in kako se odražajo v življenju.
Otroci veliko dejanj naredijo nezavedno: zaželena in nezaželena dejanja. s sodelavko se ustaviva predvsem na zaželenih dejanjih in otroku potrdiva želeno vedenje/dejanje (ubesediva opaženo situacijo).
Vsak ponedeljek dežurna izvlečeta "kartico prijaznosti", ki je vrednota tedna in se ob njej pogovorimo: katera dejanja prispevajo k udejanjanju določene vrednote, Kartice so opremljene s prijetnimi ilustracijamiin napisane z velikimi tiskanimi črkami, tako da vsebino lahko nekateri otroci, ki znajo že brati, tudi preberejo. Zapis je kratek in podpira ilustracijo na kartici, zato so otrokom všeč in se veselijo novih. Ker nas kartica nagovarja k udejanjanju vrednot - ne samo v vrtcu, pač pa povsod, kjerkoli smo - se z otroki pogovarjamo, kako bodo sami prispevali k udejanjanju. 
Primer vrednote na kartici: nuditi pomoč drug drugemu. Razmišljanja otrok, kaj bodo storili:
- Pomagal bom babici, ker težko hodi, prinesti palco, da se bo naslonila nanjo.
- Ker Lejla še ne zna zapeti zadrge, ji bom pomagala.
- Mamica je noseča in ji bom pomagala nesti vrečko iz trgovine.
- Ejno iz skupine sončki bom pomagala peljati noter v garderobo, ko bodo šli na kosilo.
- bom pospravila svoje igrače, da ne bo treba mamici nič.

Tudi starše seznanjamo z našimi vsebinami - kateri dajemo trenutno pozornost, in tudi namig kako se lahko doma z otrokom pogovarjajo ter jih spodbujajo pri udejanjanju le-teh.
Ker so v skupini različni otroci, ki imajo različne spretnosti in znanja, si med sabo res pomagajo, sodelujejo in se spodbujajo:
- Pomagajo si pri zapenjanju zadrge, zavezovanju čevljev ...
- Starejši pomagajo mlajšim pri učenju novih iger, sestavljanju sestavljank ...
- Spoznavajo drug drugega, svoje moči in že vedo, na koga se lahko obrnejo, da jim priskoči na pomoč.
- Znajo drug drugega pohvaliti in postajajo zelo empatični.