Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

Mojca

OGLED RUDARSKEGA MUZEJA 4.DRITL

Skupina najstarejših otrok se je v zanimivi uri seznanila z delčkom lokalne zgodovine: z delom rudarja v rudniku premoga. Otroci so si skozi voden ogled po rudarskem muzeju ogledali rudarjevo delovno okolje, njegove delovne pripomočke, in slišali, kako je potekalo delo v rudniku. Pred vstopom v "rudnik" so si nadeli čelade in izvedeli, kaj pomeni barva posamezne čelade. Ob sprehodu skozi simulacijo rudniškega jaška smo poslušali tudi zvoke, značilne za delo v jami. Naš ogled je potekal v poltemi, otroci pa so del zgodovinskih prizorov opazovali tudi skozi 3D očala.

Ta generacija otrok ima s stvarmi, povezanimi z rudarstvom, že zelo zelo malo ali sploh nobene izkušnje, saj je od aktivnega izkopavanja minilo že veliko let in ti so ti elementi, besede, pogovori, predmeti ... skoraj povsem izginili iz našega vsakdanjika. Tako da je približati to tematiko otrokom vsako leto večji izziv.

Maruša Prelogar, vzgojiteljica v oddelku otrok v starosti 5-6 let