Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

Mojca

SKUPINA »KRISTALČKI« NA PLAVANJU V FEBRUARJU

V predšolskem obdobju so posamezna področja otrokovega razvoja – telesno, gibalno, spoznavno, čustveno in socialno – tesno povezana. Otrokovo doživljanje in dojemanje sveta temelji na informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa, zaznavanja okolja, izkušenj, ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi ter gibalno ustvarjalnostjo v različnih  situacijah.

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase.

Zadnje vrtčevsko leto imajo otroci priložnost doživeti tudi  gibanje v vodi in usvajanje osnovnih elementov plavanja.  In v naši skupini se je to že zgodilo.

V bazenu, ki je v Domu Franca Salamona, so otroci ob igri  izvajali gibalne naloge (igre), ki so vključevale prilagojenost na vodo: potapljanje glave, izdihovanje v vodo, gledanje pod vodo, prilagojenost na upor vode, plovnost in drsenje na vodi.

Igre z vodo, ob vodi in v vodi so tudi ena od aktivnosti programa Mali sonček, katerega namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalno/športnimi vsebinami.

Otroci so v vodi iz dneva v dan napredovali, odpravljali strah pred vodo, ki so ga nekateri še imeli in proti koncu tedna vsi res v vodi »uživali«. Prav vsi otroci so dosegli napredek.

Otroci so upoštevali vse, kar smo se dogovorili skupaj in drug drugemu smo bili res v pomoč. 

Ob tem so  pridobivali tudi socialne kompetence: samostojnost, odgovornost, sodelovanje, pomoč…

Fotografije vam marsikaj sporočajo…

Liljana Sačić, vzgojiteljica