Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

Mojca

UČENJE IZŠTEVANKE MALO DRUGAČE

Vzgojitelji nenehno iščemo načine, kako navdušiti otroke za kakšno dejavnost, ki morda v skupini ni najbolj priljubljena. Ena od takšnih dejavnosti nas spremlja praktično vsaj prva leta izobraževanja in nemalokrat je učenje suhoparno in nezanimivo. V naslednjih stavkih vam želim predstaviti nekaj načinov, kako lahko ne le v vrtcu, ampak tudi doma z družino ter v kasnejših obdobjih šole popestrite učenje kakšne izštevanke, deklamacije, ipd. Načini, ki so predstavljeni, so prilagojeni za izvajanje z večjim številom otrok v predšolskem obdobju, vi pa jih lahko prilagodite svojim in otrokovim potrebam ter zmožnostim.

IZŠTEVANKA ANI BANI
ljudska, 1. kitica

Ani bani, ani bani,
zdaj za igro vsi smo zbrani,
ene bene, ene bene,
brž iz kroga steci, Cene,
eci baš, eci biš,
ti si zadnji, ti loviš.

1. dejavnost: Otroci formirajo krog v sedečem položaju. Eden od otrok hodi zunaj kroga, medtem izgovarjamo izštevanko (le-to lahko izgovarja smo posameznik, lahko vsi, lahko le otroci znotraj kroga. Tudi gibanje otrok v krogu lahko prilagodimo glede na sposobnosti. Hodijo lahko na primer v obratni smeri kot posameznik zunaj kroga ali si zanje izmislimo preproste gibe z rokami, ki jih izvajajo v ritmu izštevanke). Na izrek "lo-viš" se posameznik nežno dotakne glave enega izmed otrok v krogu in ga tako izbere. Slednji mora uloviti tistega, ki ga je izbral. Lovita se okrog kroga. Če otrok, ki je izšteval, pride neulovljen nazaj na mesto drugega otroka, je zmagal in naslednjo igro izšteva poraženec, sicer ponovno izšteva ulovljeni.

2. dejavnost: ta izštevanka je ena redkih, ki je uglasbena. Uglasbila jo je Melita Osojnik v zbirki z naslovom En kovač konja kuje. Pesem je hitra, z zanimivo melodijo, ki je otrokom zelo všeč. Izbiro plesa prilagodimo sposobnostim otrok, lahko je tudi nekaj čisto preprostega kot ples v koloni po prostoru.

3. dejavnost: vsakemu otroku razdelimo 2 kocki (ali poljuben predmet, ki ob udarcu drug ob drugega izzove zvok; dobro je, da predmeti omogočajo dober oprijem in da so predmeti za vse udeležence enaki). Formiramo krog in se usedemo na tla s stegnjenimi nogami. Med posamezniki mora biti prostor za kocke, ki jih vsak položi na svojo levo stran. 
ANI: prva roka na prsa
BANI: druga roka na prsa
ANI: prva roka na trebuh / noge
BANI: druga roka na trebuh / noge
ZDAJ ZA: prva roka prime 1. kocko na levi
IGRO: druga roka prime 2. kocko na levi
VSI SMO: s kockama udariš skupaj pred telesom
ZBRANI:kocke položiš na svojo desno stran

Pri nadaljevanju se zopet vrneš na svojo levo stran po kocke. Kocke tako krožijo naokrog po krogu.

Načinov za učenje izštevanke je seveda še veliko več, predstavila sem jih le nekaj, ki so primerni za otroke v predšolskem obdobju. Dva od naštetih načinov smo preizkusili tudi v skupini najmlajših otrok. Preizkusite se tudi sami in poskusite poiskati še kakšnega.

Alja Volaj, vzgojiteljica v oddelku otrok v starosti 3-4 leta