Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

Opis

03 56 33 390 / 03 56 33 391
barbara.vvztrb@guest.arnes.si

Vrtec je odprt od 5:45 do 15:30.
Organizacijska vodja enote je: Bojana Burja.

Naslov: Vreskovo 6a, 1420 Trbovlje


Enota Barbara je najsodobnejši objekt Vrtca Trbovlje, zavarovan z visoko ograjo. Na zunanjih površinah vrtca imajo otroci svoj "gozdiček", kjer preživljajo vroče dopoldneve, sicer pa jim je na voljo mnogo urejenih asfaltnih in zelenih površin z igrali in peskovniki. Enota Barbara si je kot druga enota Vrtca Trbovlje pridobila EKO zastavo, ki za vse v enoti pomeni način življenja in dela. Kot eko vrtec smo temu prilagodili tudi našo vizijo enote: Skozi različne dejavnosti, spodbudno učno okolje, preko lastnega zgleda in sodelovanja s širšo lokalno skupnostjo privzgojiti okoljske vrednote ter ljubezen in skrb do narave otrokom, posredno pa tudi staršem z ozaveščanjem in vključevanjem v proces dela ter življenje enote.

Enoto obiskujejo otroci od 1 do 6 let. Razdeljena je na del, namenjen oddelkom mlajših otrok in del, namenjen oddelkom starejših otrok, ki imata tudi ločena vhoda. Oba dela povezuje hodnik, med njima pa je umeščena razdeljevalnica hrane, jedilnica za otroke in pedagoški kabinet ter manjši kabineti za shranjevanje sredstev. Skupno enota zajema 6 igralnic. Tri igralnice imajo nadstropni kotiček, kar poveča igralno površino za otroke. Igralnice v vrtcu niso zelo velike, vendar so funkcionalno opremljene. Posebej ponosni smo na sodobno didaktiko, ki jo vsako leto smiselno dopolnjujemo, na bogat glasbeni kotiček v enoti, ter na izhode v atrij za vsako igralnico. Večnamenski prostor, v katerem je jedilnica, je namenjen tudi izvedbi različnih skupinskih in individualnih dejavnosti. Enota je odprta od 5:45 do 15:30.