Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
cloud

Opis

03 56 33 390 / 03 56 33 391
barbara.vvztrb@guest.arnes.si

Vrtec je odprt od 5:45 do 15:30.
Organizacijska vodja enote je: Maruša Prelogar.

Naslov: Vreskovo 6a, 1420 Trbovlje


Enota Barbara je najmlajši objekt, kjer igrišče varuje visoka ograja. Na zunanjih površinah vrtca imajo otroci svoj "gozdiček", kjer preživljajo vroče dopoldneve, sicer pa jim je na voljo mnogo urejenih asfaltnih površin, ki aktivirajo otroke, peskovnik, igrala, plezala idr. Skupaj s starši otrok, ki obiskujejo enoto smo pred leti uredili tudi zgornji travnati del igrišča, kjer otroci poleg igre na novih igralih za razvoj ravnotežja, spoznavajo sadna drevesa in grmovnice. Enota Barbara si je kot druga enota pridobila EKO zastavo, ki za vse v enoti pomeni način življenja in dela. Kot eko vrtec smo temu prilagodili tudi našo vizijo enote: Skozi različne dejavnosti, spodbudno učno okolje, preko lastnega zgleda in sodelovanja s širšo lokalno skupnostjo privzgojiti okoljske vrednote ter ljubezen in skrb do narave otrokom, posredno pa tudi staršem z ozaveščanjem in vključevanjem v proces dela ter življenje enote.

Enota je razdeljena na del namenjen mlajšim otrokom (starost 2 – 3 leta) in del namenjen starejšim oddelkom otrok (starih 4 – 6 let), ki ju ločijo hodnik z umeščeno razdeljevalnico prehrane, jedilnico za otroke/pedagoški kabinet, manjši kabineti za shranjevanje sredstev. Skupno enota zajema 6 igralnic. Tri igralnice imajo nadstropni kotiček, kar poveča igralno površino za otroke. Igralnice v vrtcu niso zelo velike, vendar so funkcionalno opremljene. Posebej ponosni smo na sodobno didaktiko, ki jo vsako leto smiselno dopolnjujemo, na bogat glasbeni kotiček v enoti, ter na izhode na teraso, ki jo ima vsaka igralnica v enoti. Pedagoški kabinet je večnamenski, namenjen je izvedbi različnih skupinskih in individualnih dejavnosti, služi pa tudi kot jedilnica starejših skupin otrok. Enota je odprta od 600 do 1530.