Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

OpisVrtec je odprt od 7:30 do 14:00.
Organizacijska vodja enote je: .

Naslov: Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje


Na Pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje imamo v organizaciji in sodelovanju z našo, ter s sosednjimi občinami, zaposleno strokovno delavko, vzgojiteljico, ki zagotavlja sredstva, material in skrbi za dobro počutje, animacijo, pogovor, ter igro otrok, ki so dlje časa zadržani na zgoraj omenjenem oddelku. V sklopu oddelka deluje alergološka ambulanta in druge specialistične ambulante, kjer otroci ostanejo občasno tudi na opazovanju, prav tako je vzgojiteljica na voljo vsem otrokom, ki so hospitalizirani v SB Trbovlje ob spremstvu staršev ali sami. S svojim strokovnim pristopom, primerno izbranimi aktivnostmi, pogovorom, podporo skrbi za zagotavljanje občutka sprejetosti, varnosti, ljubezni in podpore, tako otrokom, kot staršem.

V pritličju, ob vhodu je igralnica, ki je namenjena skupinskim ali individualnim dejavnostim (ob ustreznem zagotavljanju zdravstvenih in prostorskih pogojev). Sredstva, ki so v tem oddelku na voljo, so namenjena otrokom vseh starosti. Vsa so iz materialov primernih ustrezni skrbi/čiščenju, primerni uporabi v sami bolnišnici (večkratno čiščenje, razkuževanje). Otrokom, ki zaradi poteka bolezni oz. zdravstvenega stanja ne smejo zapustiti svoje bolnišnične sobe, ali si tega ne želijo, vzgojiteljica razdeli sredstva po sobah, pri čemer je pozorna na razvojno specifiko posameznika.

Vzgojiteljica skrbi tudi za dekoracijo  in primernosti učnega okolja v katerem otroci bivajo (sobe, oddelek, igralnica).  Vzgojiteljica je vsakodnevno prisotna od 730 do 1400.