Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

Opis

03 56 33 393
ciciban.vvztrb@guest.arnes.si

Vrtec je odprt od 5:00 do 16:30.
Organizacijska vodja enote je: Andreja Prašnikar.

Naslov: Trg revolucije 4c, 1420 Trbovlje


Enota je iz zgornje in spodnje strani obdana z igriščema, ki nudita otrokom prijetno senco, ter mnogo možnosti za igro. V zgornji del so umeščena igrala s tobogani, peskovniki, lesena plezala in igrala za utrjevanje ravnotežja. Del zgornjega igrišča predstavlja tudi asfaltirano igrišče s tribuno, ki je namenjeno usvajanju veščin in spretnosti vožnje s poganjalci, tricikli, skiroji, kolesi idr. Pogosto se tu organizirajo tudi druženja in srečanja posameznih skupin ali enote. Na spodnjem, ograjenem delu igrišča je travnata klančina, ter na travo umeščena velika lesena ladja, kjer otroci utrjujejo svoje gibalne zmožnosti in spretnosti. Poravnan del travnate površine je dopolnjen z goloma in košem, gugalnico – gnezdo, igrali na vzmeteh, tobogani in peskovniki. Zgoraj je predel namenjen igri s kamenčki, pred spodnjo igralnico pa pokrit prostor, kjer se organizirajo zamiki za likovne ali gibalne dejavnosti otrok (na prostem). Razgibanost terena in vse dopolnitve, so namenjene aktivnostim na prostem, v vseh letnih časih, tako s področja gibanja, naravoslovja, raziskovanja, kot z ostalih kurikularnih področij.

Ne glede na to, da je to druga najstarejša enota, prostorski pogoji omogočajo, da so igralnice funkcionalno opremljene in predstavljajo sodobno učno okolje. V enoti je 9 igralnic za otroke I. (od 1. do 3. leta) in II. (od 3. do 6. leta) starostnega obdobja. Osem jih je v pritličju, ena pa spodaj z direktnim izhodom na spodnje igrišče. Osrednja garderoba (v pritličju) – večnamenski prostor, povezuje vse oddelke pri skupnih prireditvah in druženjih. Tako petkova plesno gibalna in lutkovna srečanja bogatijo vse otroke in strokovne delavce, ki ustvarjajo njihovo vsebino. Poleg rednih dejavnosti so v enoti poudarjene aktivnosti na področju športa, glasbenih plesnih dejavnosti in likovne ustvarjalnosti otrok. Enota  je odprta: od 500 do 1630.

Enoti pripadata tudi oddelka na OŠ Trbovlje, v podružnični šoli Alojza Hohkrauta.

Oba oddelka sta oddelka najstarejših otrok (starosti 5 – 6 let), kar v sodelovanju z osnovno šolo pripomore tudi k lažjemu prehodu otrok v 1. razred. Oddelka sta vključena tudi v gozdno pedagogiko, ki na izvedbeni ravni poteka v bližnjem gozdu. Oddelka sta odprta od 630 do 1530, njuno odprtje pa je vezano na šolski koledar, torej sta v času šolskih počitnic oba oddelka zaprta, otroci pa se pri igri in dejavnostih pridružijo skupinam v enoti Ciciban ali v kateri drugi dežurni enoti.