Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: info@vrtec.trbovlje.tv

Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: vrtec.trbovlje@guest.arnes.si

Jedilnik

Predšolsko obdobje ima poseben pomen pri oblikovanju zdravih prehranskih navad in kvalitetno prehranjevanje otrok je eden izmed dejavnikov zdravega načina življenja.

Pri načrtovanju in organiziranju prehrane v vrtcu moramo upoštevati strokovna priporočila za zagotavljanje varne, polnovredne, uravnotežene in pestre prehrane. Takšna prehrana zagotavlja otroku poleg energije tudi vitamine in minerale, ki krepijo odpornost, hkrati pa je dovolj bogata z balastnimi snovmi, ki otroka nasitijo in s tem preprečujejo otrokovo prekomerno telesno težo. Nobeno živilo ali jed ni prepovedano, je le količinsko omejeno ali manj priporočljivo.

Varno prehrano zagotavljamo z izborom kakovostnih živil, ustrezno opremo, priborom in postopki obdelave živil in priprave jedi. Obroki so skrbno pripravljeni, v ustreznih higienskih razmerah, ki so v skladu z načeli dobre higienske prakse s HACCP sistemom. Načini priprave jedi sledijo sodobnim smernicam in priporočilom za prehrano otrok.

Z uravnoteženo prehrano zadovoljimo energetske in biološke potrebe otrok. Po količini in kakovosti mora ustrezati otrokovim življenjskim potrebam. Prehrana v vrtcu je zasnovana na fizioloških normativih tako, da pokrije v vrtcu 70% otrokovih energijskih in bioloških dnevnih potreb. Pri načrtovanju jedilnikov si pomagamo z računalniškim programom, ki vsebuje potrebne podatke za preverjanje energetske in hranilne vrednosti obrokov.

Priporočila za zdravo prehrano:

 

Pri sestavljanju jedilnikov našem vrtcu upoštevamo stališča stroke, priporočila svetovne zdravstvene organizacije (WHO), priporočene vnose (RDA) glede energijskih in hranilnih vrednosti ter količinske normative.

Jedilnike sestavljamo 10 - 14 dni vnaprej, kar omogoča racionalnejšo rabo živil, optimalno izkoriščenost toplotnih naprav in opreme v kuhinji ter enakomerno obremenitev kuharskega osebja.

Jedilnike sestavljamo letnemu času primerno, pri čemer upoštevamo značilne sezonske jedi in živila. Jedilniki vključujejo:


Pripravljamo različne jedilnike za 1. in 2. starostno obdobje.

Za žejo sta otrokom na voljo vedno čaj in voda, 100% sokove, naravne napitke in nektarje pa vključujemo v obroke.

V centralni kuhinji v enoti Pikapolonica se pripravlja hrana za vse enote. Dnevno jo po enotah razvaščamo v termoport posodah, ki zagotavljajo primeren transport. Vsaka skupina v enoti ima svojo posodo. Tako je maksimalno poskrbljeno, da otroci dobijo primerno količino hrane, ki obdrži primerno toploto tudi ob razdeljevanju le-te.

Starši lahko spremljajo prehrano v vrtcu, saj so obveščeni z jedilniki, ki so na vpogled na oglasnih deskah vsake igralnice.