Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

Dnevni red od 1 do 3 let

  • od 5h ali 6h do 8h

Prihodi otrok, počitek in spanje posameznikov, umirjena igra in pestovanje

  • od 7. 30h -8. 30h

Osebna higiena, priprava na zajtrk in zajtrk

  • od 8. 30h -11h

Vodene in spontane igralne dejavnosti v igralnici in na prostem

  • od 11h – 12h

Osebna higiena, priprava na kosilo, kosilo

  • od 12h do 14h

 počitek

  • 13. 30h do 14. 30h

Postopno vstajanje, nega, malica

  • 14. 30h -16.30h

Igra v igralnici in na terasi, odhodi domov