Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: info@vrtec.trbovlje.tv

Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: vrtec.trbovlje@guest.arnes.si

Dnevni red od 1 do 3 let

Prihodi otrok, počitek in spanje posameznikov, umirjena igra in pestovanje

Osebna higiena, priprava na zajtrk in zajtrk

Vodene in spontane igralne dejavnosti v igralnici in na prostem

Osebna higiena, priprava na kosilo, kosilo

 počitek

Postopno vstajanje, nega, malica

Igra v igralnici in na terasi, odhodi domov