Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

KA 1

Korak za korakom do novih spoznanj

Ključne potrebe našega zavoda so predvsem spoznati in implementirati v našo prakso drugačne metodologije, ki v ospredje postavljajo predšolskega otroka. Sami že vrsto let izvajamo metodologijo Korak za korakom v vseh 30. oddelkih našega vrtca. Čeprav se nam zdi metodologija KZK, ki ji sledimo, kakovostna, pa se zavedamo pomena eklektičnega pristopa v vzgoji in izobraževanju in si želimo spoznati še druge pedagogike, pristope, metode iz katerih bi črpali znanje, spretnosti, navdih, da bi našo metodologijo obogatili oz. uporabili na šibkejših področjih, kjer bi se pokazala potreba. Vsaka metodologija, vsak pristop ima svoje prednosti in slabosti in cilj eklektičnega pristopa je uporabiti le najboljše kar vsak pristop ponuja in tako osnovno metodologijo obogatiti na tak način, da slabosti le-te nadomestimo s prednostmi druge.


Zato si želimo spoznati še druge pedagogike, metodologije, pristope in metode dela ter poučevanja, ki jih uporabljajo na področju predšolske vzgoje v Španiji in na Portugalskem. Še posebej nas zanima mehek prehod otrok od doma v vrtec ter poglobljeno sodelovanje s starši kot ga zagovarjajo v Španiji. Želeli bi bolje spoznati tudi pedagogiko Montessori ter nacionalni dokument – kurikulum, kot ga imajo na Portugalskem ter ga primerjati z našim. Poleg tega želimo spoznati, kako metodologijo KZK implementirajo v prakso v Bolgariji ter s tujimi kolegi izmenjati izkušnje glede izzivov, ki jih prinaša le-ta.


Cilji našega projekta so :
 • Spoznati pedagogiko Montessori.
 • Seznaniti se z izvajanjem portugalskega nacionalnega kurikuluma.
 • Spoznati načine poglobljenega sodelovanja s starši ter pristope mehkega prehoda od doma v vrtec.
 • Spoznati druge načine implementacije metodologije KZK v prakso.
 • Spoznano v čim večjem deležu implementirati v lastno prakso.
 • Osebnostna in strokovna rast udeležencev.
 • Dobra desiminacija projekta.
 • Medsebojno sodelovanje in krepitev odnosov med zaposlenimi.
 • Krepitev mednarodnih povezav.
Lokacije mobilnosti:
 • Braga, Portugalska,
 • Malaga, Španija,
 • Ruse, Bolgarija.