Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: info@vrtec.trbovlje.tv

Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: vrtec.trbovlje@guest.arnes.si

Za otroke

Spoštovani starši!

Tukaj lahko dostopate do spletnih strani, kjer boste skupaj z otroki  reševali naloge z različnih področij dejavnosti.

Pri tem pa imejte v mislih, da je nadzorovana in časovno omejena uporaba računalnika odlično sredstvo, ki pripomore k učenju in razvoju otroka, hkrati pa ima lahko prekomerna uporaba računalnika negativne posledice na motorični razvoj otrok in lahko vodi do odvisnosti od računalnika. Strokovnjaki jo večinoma obravnavajo kot psihofizično motnjo, za katero so značilni simptomi afektivnih motenj in motenj socialnih stikov  ter pomanjkanje interesa za druge dejavnosti.

Zato priporočam zmernost in premišljenost v vseh aktivnostih.
      

https://otroski.rtvslo.si/bansi/
http://www.miska.si/?id=287
http://www.pms-lj.si/si/za-otroke
http://www.mali-znanstvenik.si/
http://www.otroci.org/predsolski-otroci
http://www.lilibi.si/
http://junior.si/
http://www.piki.si/
http://www.lek.si/otroci/
http://www.varuska-ziva.si/category/poskusi-za-otroke/