Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

Obogatitvene dejavnosti

Z obogatitvenimi dejavnostmi dopolnjujemo (za starše brezplačno) našo redno dejavnost. Vse aktivnosti potekajo v dopoldanskem času in je zato omogočeno vključevanje vseh otrok, za katere je aktivnost ustrezna. Strokovne delavke se za izvajanje odločijo glede na interese, zmožnosti in potrebe otrok.

 

 • Redna tedenska športna vadba starejših skupin (občasno pa tudi mlajših) se izvaja v prostorih Športnega raja. Glede na načrt skupine lahko v popoldanskem času tudi starši z otroki.

 

 • Knjižnica Sovice Pike – knjižni nahrbtnik, obiskovanje in izposoja knjig za skupino, srečevanje s prozo in poezijo na različne, otrokom ljube načine. V prostorih knjižnice se nahaja tudi lutkovni kotiček z bogato izbiro lutk različnih velikosti. Otroci se z njimi lahko igrajo v knjižnici, oziroma si jih sposodijo za določen čas v skupino.

 

 • Tonček knjigoljub v sodelovanju s knjižnico T. Seliškarja. Sodelujejo otroci starejših oddelkov.

 

 • Eko bralna značka – izbira v oddelkih EKO vrtcev.

 

 • Cici vesela šola – otroci zadnje leto pred vstopom v šolo v sodelovanju z revijo Cicido.

 

 • Mali umetnik, cicibanovi ustvarjalni likovni kotički, kjer se otroci srečujejo, doživljajo in se sproščajo ob različnih likovnih tehnikah, se srečujejo z različnimi materiali in svoja dela potem tudi razstavili na ogled staršem v enoti. Posamezne vzgojiteljice se odločijo tudi za sodelovanje na likovnih natečajih. Sodelujejo otroci iz posameznih oddelkov pod vodstvom strokovnih delavk.

 

 • Dejavnosti z naravoslovnimi vsebinami, z raziskovanjem okolja, eksperimentiranjem v živi in neživi naravi (mehanske, fizikalne, kemijske zakonitosti), v sodelovanju s hortikulturo.

 

 • Murenčki – v vseh enotah so glasbene ustvarjalnice s petjem in instrumentiranjem. V vseh enotah se otroci družijo–praviloma enkrat tedensko. Čas druženja je največ namenjen petju, muziciranju, pa tudi lutkovnim igram, igram v živo … Prepevali bodo v vseh enotah, zborčki pa se oblikujejo glede na interes in sposobnosti otrok.

 

 • Cici-hribci – gibanje v naravi, hoja, dopoldanski sprehodi, daljši cicibanovi izleti, vključujejo se lahko tudi starši na sobotnih izletih.

 

 • Mali sonček – prenovljen športni program za predšolske otroke, ki vsebuje: izlete, plavanje, kotalkanje - rolanje ali kolesarjenje, smučanje ali drsanje in spretnosti z žogo. Namenjen je otrokom od 2 do 6 leta, razlikuje se glede na zahtevnost. Vključeni so lahko vsi otroci od 2. leta dalje.

 

 • Zdravje v vrtcu – poseben poudarek na skrbi za zdravje, vključenost v slovenski projekt.

 

 • EKO vrtci Mojca in Barbara v povezavi z zunanjimi sodelavci. Vsebine dela so sestavina izvedbenega kurikula oddelka in enote, s posebnim poudarkom na odnosu do otrok, staršev, krajanov in okolja. Vsaka enota ima oblikovan svoj poseben EKO letni delovni načrt.

 

 • Računalniški kotiček - v povezavi s smiselno uporabo IKT tehnologije pri načrtovanih in spontanih dejavnostih v oddelku

 

 • ŠAH – uvajanje v osnove igre z velikimi talnimi figurami, ki nam jih je daroval Šahovski klub Trbovlje. Otroci, ki so zadnje leto pred vstopom v šolo so od šahovskega klub dobili navodila in pravila igre.

 

 • Medgeneracijska srečanja – sodelovanje z različnimi aktivnostmi v domu F. Salamona, kjer se bodo srečevale različne generacije in bogatile življenje drug drugemu. Povabilo starostnikov v naše vrtce.

 

 • Sodelovanje z Zavodom za šport – otroci, ki so zadnje leto v vrtcu so vključeni v 8 -­urne »tečaje« nogometa, plezanja, rokometa, atletike in karateja. Vadba poteka v TVD Partizan in v lepem vremenu na igrišču Rudarja.

 

 • Privajanje na vodo – v povezavi s plavalnim klubom Lafarge cement Trbovlje in njihovim vaditeljem plavanja Darkom Raušlom. Aktivnost se izvaja v pomladanskih mesecih v bazenu Doma za upokojence F. Salamon. Otroci imajo dnevno enourno aktivnost v vodi. Poleg vaditelja je v vodi tudi strokovna delavka.

 

 • Knjižni nahrbtnik, izposoja igrač na dom, maskota na domu .... - izvajajo posamezni oddelki v različnih enotah.