Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

Erasmus +

Erasmus+ je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. S proračunom v višini 14,7 milijarde evrov več kot 4 milijonom evropskih prebivalcev omogoča študij, usposabljanje in delovno izkušnjo v tujini.

Vrtec Tbovlje je bil že s prvo prijavo uspešen in pridobil sredstva za uresničitev projekta znotraj ključnega ukrepa 1, kjer je poudarek na mobilnosti zaposlenih ter spoznavanju prakse tudi izven naših meja.

Poleg tega smo bili povabljeni tudi k sodelovanju s strani Ljudske univerze Jesenice v  ključnem ukrepu 2, kjer gre za strateška partnerstva, v okviru katerega smo pridobili sredstva za izvedbo projekta »Most do večkulturnega učenja in ustvarjanja«. Projekt temelji na povezovanju organizacij za izobraževanje odraslih in vrtcev ter krepitvi medgeneracijskega sodelovanja. Je odgovor na vprašanja kako spodbujati prenos znanja in spretnosti starejših na mlajše generacije in spodbuja k zmanjševanju razlik med generacijami.