Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

Kdo smo in kako delujemo

Korenine predšolske vzgoje v naši občini segajo v leto 1908 z ustanovitvijo »Društva za zaščito otrok«. Prvi vrtec je bil ustanovljen 1911 leta, samostojni pa 1958 leta. Prva ravnateljica je bila Anka Raušl.

Z razvojem družbenega sistema se je spreminjal tudi vrtec, njegovo ime in zadnja sprememba je bila 15. 5. 1997. Občinski svet je z odlokom poimenoval Vrtec Trbovlje.

Vsa leta delujemo v interesu otrok in potreb staršev, se prilagajamo spremembam, ki jih prinaša čas, zlasti spremembam v našem neposrednem okolju. V naših »najboljših« letih je bilo v Trbovljah 9 enot in vključenih nekje 1000 otrok, kar je pomenilo 75% procentov predšolske populacije. Devetdeseta leta so prinesla spremembe, saj se je zmanjšalo število zaposlenih staršev, posledično število otrok v vrtcih, zaposlenih v vrtcu in začeli smo z zapiranjem enot. Drugo kritično obdobje je bilo z uvedbo devetletke, saj sta v letu 2001 odšli od nas dve generaciji predšolskih otrok. Tako se je število otrok prepolovilo in vključenih je bilo le še 50% predšolskih otrok. Vzpon števila otrok in tako tudi oddelkov se je začel v po letu 2003.

V vrtčevskem letu 2022/23 imamo 4 enote: Ciciban, Pikapolonica, Mojca in Barbara ter en dislociran oddelek predšolskih otrok na OŠ Alojz Hohkraut. Vključenih je 537 otrok. Vse razpoložljive prostore smo namenili otrokom, tako da imamo zapolnjene vse prostorske kapacitete in novih oddelkov v obstoječih stavbah ne moremo več odpirati. Ker smo javni vrtec delamo po nacionalnem Kurikulumu za vrtce, sprejetim 1999. Izvedbeni način pa je tudi delo po metodologiji Korak za korakom, po kateri smo začeli delati že v letu 1996, ko smo kot prvi vrtec v Zasavju pristopili k drugačnemu načinu dela ob upoštevanju individualnih potreb in zmožnosti otroka.

Staršem omogočamo vključitev otroka v dnevne in poldnevne programe, za nevključene otroke pa enkrat tedensko organiziramo dodatne dejavnosti v obliki Cicibanovih igralnih uric za otroke stare od 3 do 6 let in Igrajmo se skupaj za malčke od 2. do 3. leta. 

Da lahko vse aktivnosti potekajo s ciljem, da otroku omogočimo optimalen razvoj, mora biti delo vseh zaposlenih premišljeno in usklajeno. Za poslovodenje in pedagoško vodenje je odgovorna ravnateljica, pomaga ji pomočnica, ki je odgovorna za gospodarsko področje. Pedagoško dejavnost opravljajo vzgojiteljice predšoslkih otrok in vzgojiteljice predšolskih otrok - pomočnice vzgojiteljic. Njim, otrokom in staršem je v pomoč svetovalna delavka. Za usklajeno finančno poslovanje skrbijo v računovodstvu, za kvalitetno prehrano v centralni kuhinji, od koder hišnik razvozi hrano v vse enote vrtca. V popoldanskem času naše prostore uredijo čistilke.