Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

Pravice in obveznosti

Pravice staršev in otrok so določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonu.  Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V  demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oz. njihovi zakoniti zastopniki.

 • ob vstopu otroka v vrtec, se staršem omogoči postopno uvajanje otroka v vrtec
 • starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu, do zaščite zasebnosti. Sodelujejo lahko pri načrtovanju in organiziranju dela. Pri tem pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vzgojiteljice in vrtca.


Ob vključitvi  otroka v vrtec prejmejo starši v podpis Pogodbo o vključitvi otroka vrtec.

S podpisom se zavezujejo k spoštovanju določenih pravil:

 • spoštovati sprejete dogovore in poslovalni čas vrtca,
 • otroka ob prihodu v vrtec oddati strokovnim delavcem,
 • obveščati o otrokovi odsotnosti in vzrokih zanjo - do 8. 30 ure,
 • redno mesečno poravnati finančne obveznosti,
 • otroka primerno obuti in obleči za dejavnosti v vrtcu in bivanje na prostem za različne vremenske priložnosti, da bo lahko aktiven
 • poskrbeti, da otrok ne bo prinašal v vrtec nevarnih, neprimernih, dragih predmetov - zanje ne odgovarjamo,
 • v vrtec pripeljati le zdravega otroka,
 • da bolnega otroka peljejo k zdravniku in o vzroku odsotnosti obvestijo vzgojiteljico,
 • seznaniti vzgojiteljico s posebnostmi otroka, ki so pomembne za njegov razvoj, varnost in zdravje,-poskrbeti, da ima otrok ob prihodu in odhodu iz vrtca ustrezno spremstvo staršev ali pooblaščenih oseb.