Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: info@vrtec.trbovlje.tv

Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: vrtec.trbovlje@guest.arnes.si

Pravice in obveznosti

Pravice staršev in otrok so določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonu.  Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V  demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oz. njihovi zakoniti zastopniki.Ob vključitvi  otroka v vrtec prejmejo starši v podpis Pogodbo o vključitvi otroka vrtec.

S podpisom se zavezujejo k spoštovanju določenih pravil: