Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

Gozdni vrtec

Gozdna pedagogika je metoda okoljskega vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja samo spoznavanje gozda oziroma narave kot ekosistema, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in celostni razvoj tako otrok kot odraslih. Je recept za zdrav, umirjen in optimalen razvoj vseh nas. Gozd oblikuje vrednote, ki se ne odražajo samo v pozitivnem odnosu do narave in okolja, ampak tudi v ustreznem doživljanju samega sebe in življenja. Z gozdno pedagogiko otrokom in odraslim omogočamo varno in sproščeno raziskovanje narave, prepoznavanje lastnih občutkov in potreb ter pravilno odzivanje nanje in to v najbogatejšem učnem okolju – gozdovih Slovenije.

Od leta 2012 se slovenski vrtci in šole, ki vključujejo v svoj program gozdno pedagogiko, družijo v Mreži gozdnih vrtcev in šol Slovenije. 

Trenutno je v Mrežo povezanih 138 izobraževalnih ustanov iz Slovenije in zamejstva. Načini vključevanja gozdne pedagogike v siceršnje programe slovenskih vrtcev in šol so raznoliki in edinstveni, prav takšni, kot so naši gozdovi in otroci. Slovenija postaja z lastno razvojno potjo vse bolj primer dobre prakse tudi v širšem evropskem prostoru.

https://www.gozdna-pedagogika.si/