Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

EKO vrtec

EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA


V Vrtcu Trbovlje nas je še ne dolgo nazaj zelo obremenjeno okolje v Zasavju spodbudilo k vključitvi v projekt EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA. Ekošola je projekt evropskega združenja, ki v okviru Evropske unije skrbi za okoljevarstveno izobraževanje. V Sloveniji poteka v okviru društva "DOVES - Društva za okoljevarstveno izobraževanje Slovenije". Projekt Ekošola kot način življenja je program, ki uvaja celostno in načrtno okoljsko vzgojo v vrtce, osnovne in srednje šole skladno z metodologijo 7 korakov, ki jo lahko primerjamo z ISO standardi 14001. Projekt vodi nacionalni koordinator mag. Gregor Cerar.

V projekt se je leta 1993 vključila najprej enota Mojca in spomladi leta 1994 prvič pridobila Zeleno zastavo. Zadnji dve leti je enoti Mojca priključen tudi oddelek Metuljček na Dobovcu. Sledila ji le leta 1994 enota Barbara in spomladi leta 1995 tudi ona prvič pridobila Zeleno zastavo.


Tako smo letos obeležili že dvajseto in enaindvajseto obletnico delovanja v tem projektu. in vsako leto znova se trudimo, da pred našima enotama zaplapolata Zeleni zastavi, ki sta nam, vsem malim in velikim v velik ponos.  

Preko celega leta naše delo obogatijo projekti z eko vsebinami, prilagojeni posameznemu starostnemu obdobju. Vsi projekti so izvedeni in vodeni po načelih in ciljih v skladu s kurikulum za vrtce in ekovrtce.

Vsakoletna stalnica v posamezni enoti kot pogoj za pridobitev Zelene zastave je vsaj en izveden projekt iz zgodnjega naravoslovja s tematiko kot je Zdrav življenski slog, Zeliščarski vrt skozi zeliščarski dnevnik, Med kot hranilo in sladilo…

Sledijo mu obvezni tematski sklopi:
Voda,
Odpadki,
Energija

Ter projekti:
Ekobranje za ekoživljenje
Bodi prijatelj okolja
Druženje in gibanje vseh generacij
Eko - paket
Likovni natečaj – prednovoletni čas
Pravljice za otroške sanje
Altermed

Tako vsi strokovni delavci sledimo Ciljem programa Ekošola ter preko njih našim malčkom s pomočjo staršev, okolja skušamo privzgajati vrednote, ki naj bi jih spremljale in bila njih stalnica skozi vse življenje.

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. 

Drugi cilji so:

  • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
  • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
  • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
  • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
  • razvijati pozitivne medsebojne odnose
  • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
  • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
  • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Vsako leto katero od aktivnosti objavimo tudi na spletni strani Ekošole. Tudi vas prijazno vabimo, da si prispevka naših dveh enot Barbara in Mojca ogledate na naslednjih povezavah:

http://www.ekosola.si/novica/2330/mala-zeliscna-spirala/
http://www.ekosola.si/novica/2362/vrt-s-travniskimi-zdravilnimi-rastlinami-v-enoti-metuljcek/

Vabimo vas k ogledu spletne strani http://www.ekosola.si/ , kjer si boste lahko ogledali vse dostopne aktualne informacije in prispevke projektov z različnih delov Slovenije.

Zapisala:
Miranda Poropatič
ekokoordinatorica Vrtca Trbovlje, enote Barbara