Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

NTC sistem učenja

Splošni cilj NTC programa je spodbujanje razvoja učnih potencialov predšolskih otrok z izbranimi igralnimi dejavnostmi na osnovi sodobnih nevrofizioloških in psiholoških spoznanj, ki kažejo, da se možganske povezave intenzivno vzpostavljajo od rojstva do približno 5-7 leta otrokove starosti in je zato izjemnega pomena, da v tem občutljivem obdobju otroke sistematično spodbujamo k tistim dejavnostim, za katere je dokazano, da prispevajo k razvijanju možganov.
Igra kot notranja potreba otrok je ključni faktor NTC programa.

Zaradi svoje nevrofiziološke osnove program dobro dopolnjuje razvojnopsihološka izhodišča Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati bogati s predlogi konkretnih ciljno usmerjenih gibalnih in miselnih iger. Te so izbrane tako, da čimbolj smiselno povezujejo različne otrokove izkušnje iz njegovega vsakdana ter so uporabne na različnih področjih vrtčevskih dejavnosti.

Za program so značilne tri uporabne faze. Sestavni deli prve faze so evolutivno podporne aktivnosti za katere so značilne kompleksne motorične aktivnosti vključno z veščinami fine motorike, dinamična akomodacija očesa, rotacija, ravnovesje in gibanje. Druga faza NTC programa vključuje abstraktne klasifikacije, seriacije in asociacije. Tretja faza NTC programa so razvoj divergentnega, konvergentnega mišljenja in funkcionalnega znanja. Vse tri faze ponazarjajo senzorno-motoričen in kognitiven razvoj otrok.

Program NTC se že deveto leto izvaja po različnih evropskih državah (17) ter se širi tudi drugam po svetu. Pri nas, v Sloveniji, je NTC program akreditiran od leta 2009/10. 
Program je namenjen celotni populaciji predšolskih otrok, in sicer na ravni prepoznavanja njihovih posebnosti ter spodbujanja njihovih sposobnosti. Čeprav izvajanje programa vzgojiteljem omogoča zgodnje odkrivanje močnih področij posameznih otrok, ni nevarnosti elitizma, kot se to dogaja v nekaterih posebnih programih za nadarjene, temveč le to predstavlja dobro osnovo za individualizacijo.

Cilji programa se nanašajo na razvijanje naslednjih strokovnih kompetenc vzgojiteljic in vzgojiteljev:

prepoznavanje, negovanje in spodbujanje učnih potencialov, psihomotoričnih, intelektualnih, ustvarjalnih in praktičnih sposobnosti predšolskih otrok ter razvoj njihove učne motivacije, samopodobe in socialnega vedenja
ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov na osnovi znanj na področju sestavljanja ugank in vprašanj višje miselne ravni ter priprave igralnih dejavnosti.

(vir: uradna spletna stran NTC Slovenija)
https://www.ntcslovenija.com/

V vrtčevskem letu 2021/22 se je tudi naš vrtec pridružil  izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev, ter vpeljevanju sistema NTC učenja v svojo prakso.