Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: info@vrtec.trbovlje.tv

Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: vrtec.trbovlje@guest.arnes.si

Mednarodni projekt FIT Slovenija

»Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja«

Vrtec Trbovlje se je v šolskem letu 2017/18 vključil v Mednarodni projekt FIT Slovenija, ki promovira gibalne športne aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov ter izobražuje strokovne delavce vrtca in osnovnih šol. Projekt vodi Barbara Konda, univ. dipl. fiziolog, direktorica Mednarodnega projekta FIT Slovenija.

Temelj FIT pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro. Ko se otroci skozi igro učijo gibati, se z gibanjem učijo.

FIT pedagogika:

zdrava.

Nekateri cilji FIT pedagogike:

V okviru izobraževanja se bomo v Vrtcu Trbovlje v tem šolskem letu seznanili: