Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

Mednarodni projekt FIT Slovenija

»Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja«

Vrtec Trbovlje se je v šolskem letu 2017/18 vključil v Mednarodni projekt FIT Slovenija, ki promovira gibalne športne aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov ter izobražuje strokovne delavce vrtca in osnovnih šol. Projekt vodi Barbara Konda, univ. dipl. fiziolog, direktorica Mednarodnega projekta FIT Slovenija.

Temelj FIT pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro. Ko se otroci skozi igro učijo gibati, se z gibanjem učijo.

FIT pedagogika:

 • Deluje in povezuje vsa razvojna področja, povezuje in razvija vsa učna področja.
 • Bazira na: doživljajskemu učenju, gibalno športni aktivnosti, timski harmoniji, psiho-fizičnemu zdravju.
 • Vključuje vse tri stile učenja: kinetični, vizualni in slušni.
 • Upošteva razvojne značilnosti otroka in mladostnikov, fiziološke značilnosti otroka, psihomotorično učenje.
 • Je: interaktivna, dinamična, inovativna, motivacijska, pozitivna, pestra, zabavna,

zdrava.

Nekateri cilji FIT pedagogike:

 • V otrocih in mladostnikih ohranjati ali ponovno vzbuditi interes, potrebo in veselje do gibalne/športne aktivnosti, ki so ga izgubili zaradi neaktivnega življenjskega sloga družbe.
 • Ponujati zanimive, priročne in kakovostne vadbene vsebine, ki so v pomoč pri zagotavljanju zdravega in skladnega razvoja otrok.
 • Omogočiti otrokom, da raziskujejo svoje lastne sposobnosti in omejitve ter razvoj le teh.
 • Razvijati nove pedagoške pristope, programe, vsebine, metode in smernice za kakovostno poučevanje na vseh učnih področjih, ki izhajajo iz fiziologije vadbe in nevroznanosti.

V okviru izobraževanja se bomo v Vrtcu Trbovlje v tem šolskem letu seznanili:

 • s FIT Pedagogiko in njenim pomenom za razvoj otroka.
 • in se izobraževali v FIT Kobacaj modulu I, ki je namenjen prvem starostnem obdobju. Prepletali bomo teorijo s prakso in prakso s teorijo, kar nam bo odprlo nove poti k poučevanju in učenju v prvem starostnem obdobju in nenazadnje v predšolskem obdobju.
 • s FIT didaktičnimi delavnicami za oddelke od 1-3 let, kjer bomo strokovni delavci spoznali uporabo FIT pedagogike v rednem pedagoškem procesu za vsa učna področja in področja razvoja. S strani ga. Barbare Konda bo ob ustreznem metodološkem pristopu prikaz uporabe vsebin, ki smo jih spoznali v okviru izobraževanj FIT Kobacaj I. modul.