Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: info@vrtec.trbovlje.tv

Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: vrtec.trbovlje@guest.arnes.si

Pasavček

V šolskem letu 2014/15 je bil naš oddelek (v enoti Mojca) vključen v projekt PASAVČEK. Sodelovalo je 19 otrok  starih od tri do pet let, dve strokovni delavki  ter starši.

Sledili smo cilju:
spodbujanje otrok in staršev k rednemu, doslednemu in pravilnemu pripenjanju z varnostnim pasom ter sedenje v otroškem varnostnem sedežu.

Projekt je potekal v naši skupini od meseca novembra  do junija, ko smo imeli v enoti Ciciban KOLESARČKE – preverjanje poznavanja in upoštevanja prometnih pravil pešcev in voznikov. Različne dejavnosti vezane na promet smo povezovali  z vsemi področji dejavnosti v vrtcu, kjer so  otroci preko lastne aktivnosti in vpetosti, si pridobivali nova spoznanja.

Intenzivno so  dejavnosti v oddelku potekale od januarja do konca meseca aprila.

Preverjali smo prihode otrok v vrtec ( peš ali z avtomobilom), pripetost , sedenje v OVS in vse to beležili  v tabelah in s pomočjo diagramov.

Opazovali smo dogajanja v prometu, izdelovali vozila,skupaj izdelali pasavčka, prebirali zgodbe, si izmišljali svoje, beležili izjave otrok, izdelovali plakate in jih predstavljali staršem, se igrali igre vlog in pripravili razstavo naših izdelkov.

Glede starosti sva ob izvajanju projekta prilagajali tako cilje kot tudi dejavnosti, da je bilo zanimivo za vse otroke. Ob izvajanju projekta so bila vključena vsa področja dejavnosti iz Kurikula in otroci so aktivno sodelovali  ter preko svojih lastnih izkušenj pridobivali nova spoznanja o  pomenu in namenu rednega in doslednega sedenja v OVS in pripetosti z varnostnim pasom pri vožnji v avtu.